تیم ما را ببینید

فاطمه دهلوی

فاطمه دهلوی

مدیریت
ماشاءالله تیموری

ماشاءالله تیموری

معاون ارشد
معصومه ابوطالبی

معصومه ابوطالبی

معاون آموزشی
رضا کوه پور

رضا کوه پور

معاونت IT
عطیه تفرشی

عطیه تفرشی

مسئول پایه پیش دبستان
آقای موسوی

آقای موسوی

معاون پشتیبانی

خانم پورقاسمی

حسابدار
خانم مونا ذاکری

خانم مونا ذاکری

مسئول پایه پنجم و ششم

خانم هاشمی

خانم هاشمی

مسئول پایه سوم و چهارم

خانم انصاری

روابط عمومی
زهره موبینیان

زهره موبینیان

معاونت اجرایی

منصوره یزدی

منصوره یزدی

مسئول پایه اول ودوم
قربان حاجی

قربان حاجی

کارپرداز