انگار همین دیروز بود که زنگ آغاز سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰ از مانیتورها و لپتاپ هاو تبلت ها و گوشی ها شنیده شد….

تقدیم به پسران سلام یاسینی
به مناسبت روز جهانی پسر و به امید شنیده شدن صدای شورانگیزشان در حیاط مدرسه

اولی ها برای اولین بار به داستان سازی پرداختند و همچنین جشنواره ای را هم با عنوان جشنواره مشاغل جهت آشنایی با شغل ها و تخصص های مختلف ایجاد کردند.

دهمین سه شنبه های زبان
If you want to master English, get involved and practice as much as possible, as we do in Salam Yasin😍❤️.