آخرین قصه از قصه های شب فصل پاییز سلام یاسین همراه با خانم دهلوی مدیریت محترم دبستان سلام یاسین

برای مشاهده ویدئوی کامل شب یلدای ۹۹ یعنی آخرین شب یلدای قرن، می توانید به اینستاگرام مدرسه سلام یاسین به نشانی : @yasin.salamsch مراجعه فرمایید.