, ,

قصه های شب در مراسم پرشور یلدای سلام یاسین

آخرین قصه از قصه های شب فصل پاییز سلام یاسین همراه با خانم دهلوی مدیریت محترم دبستان سلام یاسین