بچه های نشریه سلام یاسین دل گفته هایی رو به نمایندگی از ششمی های سلام یاسین به مناسبت آخرین سال حضورشون در مدرسه گفتن که شنیدنیست