درس علوم؛پخت نان

دبستان پسرانه سلام یاسین با کادری مجرب و توانا و متخصص در جهت اجرا و انتقال آموزش های نوین و متفاوتِ روز گام هایی پیشرو و تازه و نویی را برداشته است.