, , , , , , , ,

به مناسبت روز جهانی پسر؛تقدیم به پسران عزیز سلام یاسینی

تقدیم به پسران سلام یاسینی
به مناسبت روز جهانی پسر و به امید شنیده شدن صدای شورانگیزشان در حیاط مدرسه