, , , , , , , ,

خلاصه ای از سال ۹۹-۱۴۰۰ که در دبستان سلام یاسین گذشت…

انگار همین دیروز بود که زنگ آغاز سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰ از مانیتورها و لپتاپ هاو تبلت ها و گوشی ها شنیده شد….