,

هفته پژوهش در سلام یاسین

پیش دبستان و دبستان سلام یاسین همیشه سعی می کنه تا دانش آموزانش،دانش آموزانی پژوهشگر ،پرسشگر و کنجکاو و خلاق باشن و تو این راه ثابت قدم و استوار می مونه. به امید اینکه فرزندانمون کاوشگران و محققانِ خلاقِ آینده ی این مرز و بوم باشن…