, ,

آموزش حرف ه (پایه اولی های سلام یاسین)

پایه اولی ها در سلام یاسین مشغول یادگیری حرف ه هستن که این درس رو به نوعی به مدیرشون خانم دهلوی که یکی از حروف فامیلی شان ه است تقدیم کردن