, , ,

خلاصه ای از همایش و مراحل پذیرش و ثبت نام در سلام یاسین

در سلام یاسین بعد از پیش ثبت نامی که اولیای عزیز از طریق سایت مدرسه سلام یاسین به آدرس:
http://yasin.salamsch.com/pschool و یا آدرس اینترنتی: https://register.salamsch.com/rrpRegister انجام میدهند.از مدرسه با آنها برای شرکت در همایش و مراحل پذیرش در سلام یاسین دعوت به عمل می آید.